Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Historie
společnosti

1951

Založení předchůdce současné společnosti – podniku Jihomoravská Prefa

50.-60. léta

Výstavba areálů současných závodů Hodonín, Strážnice a Oslavany

70. léta

Rozvoj výroby trub v závodě Strážnice a unifikovaných skeletových soustav v závodě Hodonín

1989–1990

 • Zahájení moderní výroby trub ve Strážnici
 • Nová výroba stropních panelů Spiroll v Kuřimi

5. 5. 1992

Založení akciové společnosti a její následná privatizace kupónovou metodou.

1992–1995

Inovace výrobního programu – přizpůsobení novým potřebám trhu

 • prefabrikované kanalizační šachty
 • univerzální skeletový systém
 • vibrolisovaná „zámková“ dlažba
 • stropní konstrukce na bázi předpjatých panelů Spiroll
 • prefabrikované nádrže

1997–1998

Nové výrobní kapacity:

 • vibrolis v provoze Božice
 • nové zařízení na výrobu kanalizačních šachet a trub

Zahájení výroby kompozitních materiálů v Brně-Dolních Heršpicích – vytvoření závodu Kompozity

2003

Změna organizační struktury, rozdělení výrobního programu do produktových skupin – základ budoucí výrobkové specializace

2003–2007

Zvýšení kapacity výroby

 • nový vibrolis v závodě Hodonín
 • posílení výroby kanalizačních šachet (dvě nové linky)
 • rekonstrukce a rozšíření výroby stropních panelů Spiroll

2005

 • Nové sídlo společnosti – Brno, Kulkova ul. č. 10
 • Založení dceřiné společnosti PREFA KOMPOZITY a.s.
 • Vznik spol. podniku PRESTA-mix, spol. s r. o. (výroba transportbetonu)

2006

Vytvoření organizační složky Prefa Brno SK, a.s. – posílení prodeje na Slovensku

2008

 • Výstavba nové výrobní haly pro prostorové prefabrikáty v závodě Hodonín
 • Pořízení nového vibrolisu v závodě Oslavany

2009–2011

Reakce na finanční krizi a následnou recesi stavebnictví – zeštíhlení společnosti, zaměření rozvoje do oblasti služeb a speciálních technologií
Rozšíření závodu Strážnice – rozšíření areálu, výstavba druhé betonárky

2011–2012

 • Rozvoj stavební činnosti – výstavba hal, nádrží apod.
 • Rozvoj výroby venkovní architektury (dekorativních výrobků)

2015–2017

 • Rozvoj výroby prostorové prefabrikace v závodě Hodonín
 • Nová výrobní hala pro velkorozměrové prefabrikáty v závodě Kuřim
 • Rozšíření areálu závodu Oslavany a vybudování nové kapacity na vibrolisované výrobky