Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Historie
společnosti

Jak šel čas

1951

Založení předchůdce současné společnosti – podniku Jihomoravská Prefa

50.–60. léta

Výstavba areálů současných závodů Hodonín, Strážnice a Oslavany

70. léta

Rozvoj výroby trub v závodě Strážnice a unifikovaných skeletových soustav v závodě Hodonín

1989–1990

Zahájení moderní výroby trub ve Strážnici
Nová výroba stropních panelů Spiroll v Kuřimi

5. 5. 1992

Založení akciové společnosti a její následná privatizace kupónovou metodou.

1992–1995

Inovace výrobního programu – přizpůsobení novým potřebám trhu

prefabrikované kanalizační šachty / univerzální skeletový systém / vibrolisovaná „zámková“ dlažba / stropní konstrukce na bázi předpjatých panelů Spiroll / prefabrikované nádrže

1997–1998

Nové výrobní kapacity

Nové výrobní zařízení pro výrobu kanalizačních trub a šachet. Vytvoření systému vodotěsných a trvanlivých kanalizací včetně vejčitých profilů. Vibrolis na výrobu dlažby v provozu Božice. Zvýšení výrobní kapacity stropů Spiroll.

Zahájení výroby kompozitních materiálů v Brně, Dolních Heršpicích – vytvoření závodu Kompozity.

2002-2003

Změna organizační struktury

Rozdělení výrobního programu do Produktových skupin – základ budoucí výrobkové specializace. Implementace nového informačního systému. Personální změny.

2004–2007

Zvýšení výrobní kapacity

Rozšíření výrobního programu Spiroll (nové výšky 160, 200 a 265 mm) a zvýšení kapacity. Zdvojnásobení výrobní kapacity kanalizačních šachet. Inovace výroby překladů a stropních desek. Inovace výroby kruhových a obdélníkových nádrží.

2005-2006

Nové sídlo společnosti – Brno, Kulkova ul. č. 10.

Založení dceřiné společnosti PREFA KOMPOZITY a.s.

Vznik společného podniku Presta-mix, spol. s r.o. (výroba transportbetonu v lokalitě Kuřim).

Obchodní expanze na celém území České republiky.

Vytvoření organizační složky Prefa Brno SK, a.s. – posílení prodeje na Slovensku.

2008

Výstavba nové výrobní haly pro výrobu velkorozměrových prefabrikátů (prostorové prefabrikáty, vazníky) v závodě Hodonín.

Pořízení nového vibrolisu pro výrobu dlažby, obrubníků a tvarovek v závodě Oslavany.

2009–2011

Reakce na finanční krizi a následnou recesi stavebnictví – zeštíhlení společnosti, zaměření rozvoje do oblasti služeb a speciálních technologií.

Rozšíření závodu Strážnice – rozšíření areálu, výstavba druhé betonárky.

2011–2013

Posílení vlastního vývoje

Rozvoj naší činnosti v pozemním stavitelství a nádržích (prostorové prefabrikaci). Vlastní vývoj prostorových prefabrikátů pro různá použití (retenční systémy, vodojemy, propustky aj.). Posílení výroby schodišťových dílců na přední pozici v ČR a SK. Vývoj vlastních řešení bytových domů a hromadných garáží.

Rozvoj výroby zahradní architektury a městského mobiliáře.

Rozvoj v kanalizacích – posílení výroby šachet a zaměření na velké profily kanalizací pro velká města.

2013–2017

Posílení prodeje

Postupné zprovoznění našich prodejen ve Strážnici, Kuřimi, Hodoníně a v Brně – zpřístupnění naších výrobků koncovému zákazníkovi.

Založení firemního e-shopu Beton E-shop (2014)

2015–2021

Posilování na trhu

Rozvoj výroby prostorové prefabrikace v závodě Hodonín (výstavba nové haly a instalace forem). Postupné ztrojnásobení výrobní kapacity prostorových prefabrikátů.

Nová hala pro výrobu velkorozměrových prefabrikátů v závodě Kuřim. Zvýšení kapacity v pozemním stavitelství o třetinu.

Rozšíření areálu závodu Oslavany a vybudování nové kapacity pro vibrolisované výrobky (zdvojnásobení výrobní kapacity).

Výstavba nové haly ve strojním závodě Veselí na Moravě. Posílení naší pozice výrobce forem a jiného zařízení pro obor železobetonové prefabrikace.

Rekonstrukce administrativních a sociálních objektů – zlepšení pracovního prostření a estetického vzhledu.

2017-2021

Developerská činnost

Výstavba developerského projektu Byty Miroslav (2017-2018).

Probíhá výstavba bytových domů v Kunštátě a rodinných domů v Nemojanech.

2022

Prefa Brno a.s. oslavuje 30 let na trhu.
Oslavte je s námi!

Rozhodně se nezastavujeme
a bez obav vyhlížíme výzvy,
které nám budoucnost
přinese.