Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Filosofie
společnosti

Filosofie společnosti

 • Naším posláním je dodávat vysoce kvalitní betonové dílce a železobetonové prefabrikáty a poskytovat řešení pro výstavbu stavebních konstrukcí a objektů.
 • Komplexnost nabízených řešení vidíme v šíři našeho výrobního programu, výrobě „na míru“ podle požadavků zákazníka a poskytování dalších služeb jako jsou poradenství, projekce, doprava výrobků a montáž stavebních konstrukcí.
 • Naším rozvojem usilujeme o posílení prefabrikace ve stavebnictví jako cesty k dosažení vysoké kvality staveb, snížení materiálové náročnosti, zvýšení produktivity stavebních prací a zlepšení pracovních podmínek na stavbách.

Naše filosofie je založena na těchto principech:

 • trvale a systematicky poznávat potřeby zákazníků, analyzovat je a jako zpětnou vazbu je promítat do nabídky našich výrobků a služeb
 • rozvíjet partnerství se svými zákazníky, dbát na maximální uspokojení potřeb všech zákazníků, otevřeně s nimi komunikovat a budovat tak vztahy vzájemné důvěry
 • vytvářet dlouhodobé vztahy s dodavateli s cílem zajistit vysokou a stálou jakost dodávek, vztahy s klíčovými dodavateli zaměřit na společný vývoj a marketing
 • efektivně rozvíjet lidské zdroje, zabezpečovat vzdělání a výcvik zaměstnanců ve všech oblastech činností potřebných pro zkvalitnění jejich práce
 • důsledně uplatňovat efektivní způsoby motivace zaměstnanců s cílem zlepšení a zefektivnění jejich práce, jakož i možnosti jejich seberealizace
 • podporovat otevřenou komunikaci uvnitř i vně firmy a využívat všech podnětů a poznatků z komunikace směřujících k uspokojování potřeb zákazníků a k efektivní práci s lidskými zdroji
 • podporovat etické chování a spolehlivé, otevřené jednání, vytvořit ve společnosti a ve vztazích s jejím okolím prostředí důvěry a spolupráce
 • dodávat svým zákazníkům výrobky nejvyšší kvality a důsledně uplatňovat systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001
 • pravidelně hodnotit plnění cílů systému jakosti, posuzovat efektivnost procesů, sledovat a vyhodnocovat úroveň poskytovaných služeb, napravovat neshody a přijímat opatření k zamezení vzniku těchto neshod
 • důsledně plnit požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a PO
 • vést a vzdělávat zaměstnance tak, aby veškeré své činnosti prováděli s ohledem na životní prostředí a předcházeli tak jeho možnému ohrožení
 • využívat nejnovějších poznatků ergonomie práce, zlepšovat pracovní prostředí na všech pracovištích s cílem zvyšovat bezpečnost práce a tím chránit zdraví zaměstnanců
 • iniciovat technický a organizační rozvoj společnosti, podporovat inovační aktivity zaměstnanců, při rozvoji společnosti spolupracovat se zákazníky, dodavateli, vysokými školami a dalšími organizacemi a osobami.