Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Vývoj

Název projektu

FVE Prefa Brno Strážnice

ID projektu

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001_0000395

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.Název projektu

Rozšíření aplikační oblasti FRP výztuží v betonových konstrukcích

ID projektu

TH04020431

Poskytovatel veřejné podpory

Technologická agentura ČR

Spoluřešitelé

VUT Brno, Prefa Kompozity

Období řešení

2019-2022


Název projektu

Vývoj ohýbané kompozitní výztuže pro environmentálně exponované betonové konstrukce

ID projektu

FW01010520

Poskytovatel veřejné podpory

Technologická agentura ČR

Spoluřešitelé

VUT Brno, Prefa Kompozity

Období řešení

2020-2023


Název projektu

Využití mleté teplárenské strusky jako příměsi do betonu

ID projektu

FW03010359

Poskytovatel veřejné podpory

Technologická agentura ČR

Spoluřešitelé

VUSTAH, Strojírny Olšovec

Období řešení

2021-2023


Prefa Aplikace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/005047

Projekt se zabývá využitím prostorových železobetonových prefabrikátů pro jiné účely, nežli jsou nádrže, pro něž jsou nyní využívány. Jedná se zejména o modulové systémy pro výstavbu menších objektů pozemního stavitelství a vodohospodářských staveb.

Výstupem projektu budou následující body:

  • rozměrová řada prostorových prefabrikátů, z nichž bude možno postavit dané objekty
  • systém jejich spojování bez mokrých procesů na stavbě
  • systém vodotěsného utěsnění spojů

Výhody oproti stávajícím řešením:

  • rychlé projektování – zákazník předloží své požadavky (dvoutřídní školka) a projektant bude s ohledem na pozemek (tvar pozemku, sklon svahu) tento objekt vyprojektovat během několika hodin
  • rychlá výroba prefabrikátů (např. výroba prefabrikátů pro dvoutřídní školku 3 dny)
  • rychlá montáž (hrubá stavba za 2 dny)

Inovace PREFA KUŘIM

Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0002223

Prefa Brno a.s. dokončila vývojový projekt Vývoj speciálních prefabrikátů pro plynotěsné objekty a fermentory – projekt byl řešen ve spolupráci se Stavební fakultou VUT v Brně a společností Trendex. Dále budou aplikovány výstupy z interního výzkumného projektu Zvýšení rentability zakázkové výroby a Vývoj konstrukčních systémů pro zemědělské objekty.


Úspory energie Prefa Brno a.s., závod HODONÍN

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001005

V rámci projektu dojde k realizaci tepelně technických opatření a tím k významnému snížení energetické náročnosti administrativního objektu společnosti. Dojde k realizaci zejména zateplení pláště budovy, rekonstrukci rozvodů, instalace fotovoltaiky a osvětlení, vše v souladu s energetickým auditem.

Úspory energie Prefa Brno a.s., závod BRNO

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001002

V rámci projektu dojde k realizaci tepelně technických opatření a tím k významnému snížení energetické náročnosti administrativního objektu společnosti. Dojde k realizaci zejména zateplení pláště budovy a rekonstrukci rozvodů, vše v souladu s energetickým auditem.

Úspory energie Prefa Brno a.s., závod Oslavany

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001003

V rámci projektu dojde k realizaci tepelně technických opatření a tím k významnému snížení energetické náročnosti správní budovy.

Nekovová výztuž

Název projektu

Betonové konstrukce s nekovovou výztuží se zvýšenou požární odolností a odolností vůči agresivním vlivům

ID projektu

FR-TI1/357

Poskytovatel veřejné podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program

TIP

Období řešení

2009–2013


Bioplynové stanice

Název projektu

Vývoj speciálních pefabrikátů pro plynotěsné objekty a fermentory

ID projektu

FR-TI2/185

Poskytovatel veřejné podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program

TIP

Období řešení

2010–2013


TiO2

Název projektu

Fotokatalytické betonové prefabrikáty na bázi TiO2 se samočistícími účinky

ID projektu

TA01011030

Poskytovatel veřejné podpory

Technologická agentura ČR

Program

ALFA

Období řešení

2011–2013


Odpadní suroviny

Název projektu

Využití recyklovatelných odpadů pro výrobu prefabrikovaných stavebních dílců

ID projektu

TA02010680

Poskytovatel veřejné podpory

Technologická agentura ČR

Program

ALFA

Období řešení

2012–2014


Lehké konstrukce

Název projektu

Light structures – progresivní konstrukce z moderních kompozitních materiálů

ID projektu

FR-TI4/159

Poskytovatel veřejné podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program

TIP

Období řešení

2012–2015