Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

WHISTLEBLOWING

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (WHISTLEBLOWING)

Obchodní společnost Prefa Brno a.s. je povinným subjektem, který musí v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) zajistit přijímání oznámení o možném protiprávním jednání (whistleblowing). Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti, externího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti nebo za zákonem stanovených podmínek zveřejněním.

Způsoby podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  • Elektronicky – prostřednictvím webové aplikace na adrese:
    prefa.poseptej.cz
  • Osobně – po předchozí domluvě s příslušnou osobou
  • Telefonicky – na tel.: + 420 776 383 203 v pracovních dnech od 8:00 do 16:00

Způsob podání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti:

  • Vyplněním formuláře na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Údaje o příslušné osobě:

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je:

Mgr. Miroslav Ševečka, advokát
se sídlem Banskobystrická 568/157, 621 00 Brno
tel.: + 420 776 383 203
e-mail: advokat@sevecka.cz

Obchodní společnost Prefa Brno a.s. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.