prohlédněte si Firemní profil - 25 let na trhu
Nabídka nových bytů v bytových domech
zobrazit menu MENU
zobrazit vyhledávání VYHLEDAT
česky CZ

menu

zavřít
zavřít

Zákaznický servis
Závod Strážnice

PROJEKČNÍ PRÁCE

 • statické posuzování trub
 • výpočet kapacity potrubí (viz hydraulické tabulky)
 • uložení potrubí (viz katalogové listy)
 • WINPLAN – software pro navrhování kanalizací (ke stažení na www.winplan.cz)
 • VSAK – software pro vsakovací systém

KOMPLETACE DODÁVEK

 • obchodní zboží Prefa Brno a.s. (prstýnky, poklopy, těsnění, vložky, přechodky atd.)
 • dodávka dalších materiálů pro výstavbu kanalizací prostřednictvím stavebnin Prefa Brno a.s.
 • dodávka doplňkových výrobků (poklopy, mříže, plasty, kamenina, litina)
 • dodávka materiálů na stavbu (štěrky, písky, transportbeton…)
 • dodávka atypických výrobků a atypických řešení (vývrty apod.)

MONTÁŽ

 • poradenství
 • pronájem speciálních manipulačních prostředků pro manipulaci s betonovými a železobetonovými dílci
 • šévmontáž
 • opravy a renovace stávajících stok (obklady čedičem…)

ZKUŠEBNICTVÍ

 • zkoušení vodotěsnosti sestavených úseků stokových sítí, vzduchem nebo vodou dle ČSN EN 1610
 • zkoušení vrcholových únosností
 • zkoušení pevnosti betonu
 • zkoušení CHRL

Prefa Brno a.s.  |  Kulkova 10  |  615 00 Brno  |  tel.: 541 583 111  |  fax: 541 583 833  |  e–mail: prefa@prefa.cz

INFOLINKA 800 260 003
Na naší infolince vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

© 2016 Prefa Brno a.s.  |  implementace a design: VERTIGO.CZ