Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Bioplynové stanice
a kompostárny

Rychlý kontakt

Jsme tu pro vás

+420 541 583 283
volejte ve všední dny mezi 7.00–16.00

Poptávkový formulář

Bioplynové stanice a kompostárny jsou moderní a ekologická zařízení, která zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu. Kompostárna zpracovává odpady a suroviny aerobní řízenou digescí. Samotné kompostování probíhá v pásových hromadách. Kvalita procesu je kontrolována měřením teplot a u vyzrálého kompostu následnou chemickou analýzou obsahu těžkých kovů, poměru C:N, fyzikálních parametrů a řeřichovým testem.

Bioplynové stanice zpracovávají odpad prostřednictvím procesu anaerobní digesce bez přístupu vzduchu. V uzavřených reaktorech vzniká bioplyn, který je nejčastěji využíván k výrobě elektřiny a tepla. Vedlejším produktem je digestát, který lze dále zpracovat popř. použít jako kvalitní hnojivo.
 
Nabízíme výstavbu bioplynové stanice a kompostárny pro zpracování organických materiálů tzv. „suchou cestou“.

Konstrukční řešení biolynové stanice

 Fermentory

Jedná se o uzavřené komory, ve kterých probíhá vlastní proces rozkladu organického materiálu a tvorby bioplynu „suchou cestou“. Fermentory mají podélný tvar (L = cca 30 m) s příčným profilem (B/H) umožňujícím zavážení a vyvážení materiálu pomocí kolového nakladače. Dno fermentoru je odvodněno do přilehlých nádrží. V čele fermentoru jsou zabudována plynotěsná vrata. Hlavními požadavky na fermentory jsou plynotěsnost a odolnost proti působení agresivních látek. Tyto požadavky splňují prefabrikované dílce, které jsou spojené pomocí speciálních zámků, pryžového těsnění a těsnících tmelů.
Prefabrikovaná konstrukce fermentoru je chráněna užitným vzorem.

 Obslužná hala

Slouží pro skladování vstupního materiálu a případnou další úpravu tuhých zbytků. Halu tvoří železobetonový nosný skelet, který je napojený na konstrukci fermentorů. Opláštění haly provedeme podle konkrétního projektu (v typovém řešení nabízíme předpjaté stěnové a stropní dílce Spiroll). 

Konstrukční řešení kompostárny

Kompostárna se skládá ze tří samostatných objektů:

  • hala hygienizace – má podobné kontrukční řešení jako hala fermentoru
  • kompostárna – lehká konstruce na překrytí plochy, na které probíhá výroba kompostu
  • skladová hala – libovolného tvaru dle požadavku investora

Ke stažení

NázevVelikostDatum
Ceník 20204 595 kB17. 04. 2020
Katalog POZEMNÍ STAVBY8 609 kB17. 04. 2020
Katalogové listy BIOPLYNOVÉ STANICE A KOMPOSTÁRNY372 kB18. 05. 2020
Všeobecné obchodní podmínky – platné od 19. 3. 2020162 kB17. 04. 2020

Mohlo by vás zajímat