Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Aplikace – Systém vodotěsného utěsnění spojů prostorových prefabrikátů

V rámci projektu Prefa Aplikace byl vyvinut typ spoje „hmoždinka“. Na obě spojované strany se zhotoví drážky, které se při spojování umístí proti sobě. Před spojováním je zapotřebí vodorovnou spáru vyplnit lepidlem a stěrkovou hmotou na bázi epoxidové pryskyřice. Následně se oba kusy prefabrikátu k sobě přiloží pomocí jeřábu. Svislé spáry se po krajích zatáhnou výplňovou pěnou. Vzniklá dutina se vyplní vysokopevnostní kotevní a zálivkovou maltou. Výplňová pěna se následně vyškrábe a spáry se zvenčí zapraví cementovou maltou.
Spoj zákrytové desky a prefabrikátu. Ve výrobě je zákrytová deska opatřena ozubem, který při bočním zatížení okolní zeminou podpoří odolnost prefabrikátu vůči smykovému zatížení. Standardně se jedná o zákrytovou desku tloušťky 250 mm, s tím, že ozub tvoří 60 mm z daných 250 mm.