Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Aplikace – Systém spojování prostorových prefabrikátů bez mokrých procesů

Pro projekt Prefa Aplikace byly prvky jsou spojovány na principu šroubování. Do stěn prefabrikátů jsou ve výrobě osazena závitová pouzdra, která se při montáží na stavbě propojí závitovou tyčí.

Do hran prvku je při výrobě osazeno těsnění, které zaručuje těsnost výrobku.

Při montáži se ukončovací díl pomocí jeřábu uloží na připravené podloží. Následně se do závitových pouzder vloží závitová tyč ø20 mm. Osazovaný prvek, který musí být během osazování zavěšen na jeřábu, se k již osazenému dílu přiloží tak, aby se závitové tyče zasunuly do protilehlých otvorů. Na závitové tyče se nasadí podložky tloušťky 6 mm a našroubují se matky M20. Všechny matky je nutno utáhnout momentovým klíčem na moment 100 kNm. Matky je zapotřebí utahovat střídavě od středu a od shora dolů. Následně se matky dotáhnou na moment 200 kNm. Po té se může osazovaný prvek uvolnit z jeřábu. Následně se zkontroluje dotažení všech matek na moment 200 kNm.

Po spojení dílů je zapotřebí spáru zatmelit. Následně se spojovací kapsy zapraví hydroizolační stěrkou.