Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Aplikace - Rozměrová řada prostorových prefabrikátů

V rámci projektu PREFA APLIKACE byla vytvořena řada typizovaných WC s možností změn. Hlavními stavebními prvky jsou železobetonové moduly. Ty jsou vyráběny z vodostavebního betonu. Výsledné výrobky jsou bezespáré, nepropustné, vodotěsné a nevyžadují žádnou dodatečnou hydroizolaci ani ochranu. Beton je pevnostní třídy C 40/50.
Po stavební stránce je objekt toalet řešen jako jednotlivé toalety nebo jako sestava železobetonových prefabrikovaných modulů mající nadzemní a případně i podzemní část.
Prefabrikovaná WC jsou rozdělena do čtyř kategorií: pouze toalety, toalety společně s provozovnou, toalety společně s provozovnou a podzemní nádrží/nádržemi vodního hospodářství – v nádrži vodního hospodářství může být zadržována: dešťová voda, splašková voda, dešťová i splašková voda, toalety společně s podzemní nádrží pro zadržení dešťové nebo splaškové vody.
Toalety jsou rozděleny na dvě místnosti. Místnost samotná pouze s toaletami a technická místnost.
Provozovna může sloužit například jako prodejna, zázemí pro řidiče MHD na koncových zastávkách, vrátnice, pokladna atp. Nádrže vodního hospodářství slouží buď pro dešťovou vodu, která je svedena z okolních zpevněných ploch anebo pro splaškovou vodu, která je do nádrže zachytávána v případě, že toalety nemají napojení na kanalizaci. Pokud jde o zadržení splaškové i dešťové vody, je toto učiněno ve dvou samostatných vodotěsných nádržích.
Nadzemní části mají tloušťku stěn železobetonové konstrukce 100 mm, podzemí části pak 140 mm.
Jednotlivé moduly se osazují na betonovou základovou desku.
Fasáda objektu je řešena jako zateplená XPS 60 mm s volitelnou povrchovou úpravou.
Podlahy objektu jsou zateplené XPS 60 mm a opatřené vrstvou 100 mm betonové mazaniny.
Řada typizovaných WC čítá celkem 13 typů WC. Od nejjednoduššího s jedním oddílem toalet – společné WC a jedno umyvadlo až po nejobsáhlejší WC – s oddělenými toaletami pro ženy a muže, dále oddíly pro vozíčkáře, provozovnu a výše zmiňované použití modulu jako nádrže pro dešťovou a splaškovou vodu.
Místnosti jsou vybaveny nerezovými zařizovacími předměty v provedení „antivandal“ a současně v provedení vhodném pro imobilní osoby.
Kabiny jsou přístupné zvenčí, skrz zateplené nerezové dveře šířky 900 mm otvírané ven. V případě zpoplatněného vstupu jsou dveře ovládané (odemykané).
Horní část objektu je rozdělena na toalety a technickou místnost. V technické místnosti jsou vedeny veškeré trubní rozvody a instalace.
V případě objektu s provozovnou je objekt WC rozšířen o další místnost. V případě vodního hospodářství je objekt obohacen o tři moduly – armaturní komora, jímka na splaškovou a jímka na dešťovou vodu.
Projektová dokumentace typizovaných WC uvažuje v případě vodního hospodářství vždy jak nádrž na splaškovou, tak nádrž na dešťovou vodu.
Střecha konstrukce je v projektu řešena jako plochá. Není však problémem nabídnout zákazníkovi střechu sedlovou anebo valbovou.
Změny jsou řešeny individuálně dle požadavku projektanta nebo investora.