Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Souhlas se zasíláním
obchodních sdělení

Souhlasím, aby mi obchodní společnost Prefa Brno a.s., se sídlem Kulkova 4231/10, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 46901078 (dále jen „Prefa Brno a.s.“) zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů.

Tímto udělujete v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společností Prefa Brno a.s. za účelem zařazení do databáze kontaktů a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to na dobu 10 let od udělení nebo do odvolání.

Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší 15 let a jste si vědom/a dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.

Dáváme Vám na vědomí, že máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle +420 800 260 003 nebo e-mailem na adrese prefa@prefa.cz. Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.prefa.cz/o-nas/gdpr.