Vyhledávání

Zpět na hlavní stránku [PREFA logo]
zobrazit vyhledávání hledat

Kanalizace

Střelice u Brna

Dodávka trub k protlačování DN 1800 (TZT-Q 180-220/200) pod dálnicí D1 na 190. km.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Obchvat města Chrudim

Prefa Brno a.s. dodala trubní materiál TZH-Q 120/250 XF4 na stavbu I/37 Obchvat města Chrudim.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Aš – Goethovo náměstí

Rekonstrukce Goethova náměstí v Aši, použití žlabových trub s čedičovou výstelkou TZH-Q 120-400/250 CV-CV.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Plzeň – ul. Mohylova

Dodávka betonového vejčitého profilu s čedičovou výstelkou TBO-Q 80/120/250 CV pro firmu Metrostav a.s.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Hodonice u Znojma

Dodávka železobetonového potrubí DN 600 (TZH-Q 60/250)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy

Dodávka železobetonových trub s čedičovou výstelkou (od profilu DN 600 až DN 1200) včetně kanalizačních šachet na akci „Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Rekonstrukce stadionu v Karviné

Dodávka betonového potrubí TBH-Q 80/250 a TRH-Q 100/250 na přeložení zatrubněného Rájeckého potoka.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Přestupní uzel IDS Miroslav

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Neslovice

Dodávka prefabrikovaných šachet vzor Brno-venkov (3 řady klinker cihel + kameninová kyneta)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Třebíčsko – Náměšť nad Oslavou

Dodávka prefabrikovaných šachet s čedičovou a kameninovou výstelkou DN 1000, 1200 a 1500.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Praha – ulice Ocelkova

Rekonstrukce stávající kanalizace DN 1000, použito potrubí TZH 100/250 CV 180° a kanalizační šachty DN 1500 s čedičovou výstelkou.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Plzeň – ulice Mohylova

Rekonstrukce stávající vejčité kanalizace 60/90 a 70/105, použito potrubí TZO 60/90 s čedičovou výstelkou a TZO 70/105 s čedičovou výstelkou.

Nebyly nalezeny žádné obrázky