prohlédněte si Firemní profil - 25 let na trhu
Nabídka nových bytů v bytových domech
zobrazit menu MENU
zobrazit vyhledávání VYHLEDAT
česky CZ

menu

zavřít
zavřít

Štěrbinové
žlaby

Štěrbinové žlaby zajišťují odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch, tzn. vozovek, zpevněných krajnic, dopravní ploch, parkovišť apod. Mohou být umístěny jak při okraji, tak i uvnitř odvodňované plochy. Nejsou určeny pro odvedení srážkové vody z ploch nezpevněných. Kromě vrchní povrchové strany se štěrbinou je celý žlab pod úrovní přilehlé zpevněné plochy nebo terénu.

KONSTRUKCE

Štěrbinové žlaby jsou sestaveny ze železobetonových dílců, spojených navzájem pomocí těsnění tak, že hotový žlab je pro vodu i případné ropné látky nepropustný. Povrchová voda vtéká do žlabu podélnou štěrbinou, která je buď průběžná, nebo přerušovaná. Povrch žlabů je plochý jen s malým povrchovým sklonem k podélné štěrbině uprostřed žlabu. Podélný pohyb vody, která vtéká do žlabu štěrbinou, se odehrává již uvnitř žlabu. Voda je většinou odváděna k výtokovým dílcům a jimi napojena na dešťovou kanalizaci. V některých případech může být voda ze žlabu přímo vyústěna do příkopu nebo vodoteče. Štěrbinové žlaby jsou uzavřenější než žlaby s průběžnou mříží a to výrazně omezuje možnost zamrznutí žlabu při nízkých teplotách. Průtočný profil štěrbinové trouby není kruhový, je tvořen dvěma půlkruhy se středními svislými stěnami. Takový profil umožňuje vyrábět i prvky s vnitřním sklonem dna, které jsou použitelné při malých nebo nulových podélných sklonech povrchu žlabu.

TYPY

1. ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

odvodňovací žlab s průběžnou nebo přerušovanou štěrbinou, sestavený ze železobetonových štěrbinových trub

2. ŠTĚRBINOVÁ TROUBA

základní stavební prvek štěrbinového žlabu

3. ČISTÍCÍ DÍL

prvek s mříží nebo poklopem, který je umístěn na začátku nebo v průběhu štěrbinového žlabu a je určen jen pro jeho čištění

4. VÝTOKOVÝ DÍL

prvek s mříží nebo poklopem, který umožňuje napojení štěrbinového žlabu na kanalizační síť přes sestavu dílců uliční vpusti. Je osazen kalovým košem pro zachycení hrubých nečistot. Může zároveň plnit funkci čisticího kusu.

5. ZÁSLEPKA PRO HRDLO A DŘÍK

umožňuje vodotěsné ukončení štěrbinového žlabu

Ke stažení
Katalog Kanalizace 7 MB12. 08. 2019
Ceník 4 MB19. 01. 2020
Všeobecné obchodní podmínky 162 KB23. 03. 2020
Technická příručka štěrbinové žlaby 4 MB21. 08. 2019
Prohlášení o vlastnostech 40-019 štěrbinové žlaby 226 KB12. 08. 2019
Prohlášení o vlastnostech 41-019 štěrbinové žlaby 220 KB12. 08. 2019
Catalogue Sewarage 2019 6 MB06. 12. 2019

Prefa Brno a.s.  |  Kulkova 10  |  615 00 Brno  |  tel.: 541 583 111  |  fax: 541 583 833  |  e–mail: prefa@prefa.cz

INFOLINKA 800 260 003
Na naší infolince vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

© 2016 Prefa Brno a.s.  |  implementace a design: VERTIGO.CZ