show menu MENU
show search SEARCH
english EN

menu

close
close

TiO2

Název projektu

Fotokatalytické betonové prefabrikáty na bázi TiO2 se samočistícími účinky

Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel

Prefa Brno

Spoluřešitelé

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební

Precheza

Záměrem projektu je, v souladu se současným světovým trendem vývoje fotokatalyckých ploch ve světě, efektivně navrhnout složení čerstvého betonu z tuzemských dostupných surovin, upravit technologií výroby, navrhnout vhodný tvar betonového prefabrikátu, který bude mít všechny požadované vlastnosti.

Možnosti průmyslové aplikace TiO2 do betonových prefabrikátů je možno rozdělit na tři základní způsoby. A to na aplikaci nástřikem na betonovou plochu, na přimísení TiO2 do samotného betonového prefabrikátu nebo nalepení speciálních betonových prefabrikátů na již hotovou stěnu.

dlazba lodzie

Prefa Brno a.s.  |  Kulkova 10  |  615 00 Brno  Czech Republic  |  phone: +420 541 583 111  |  fax: +420 541 583 833  |  e–mail: prefa@prefa.cz

INFOLINE +420 800 260 003
At our Infoline we will answer all your questions.

© 2016 Prefa Brno a.s.  |  implementation and design: VERTIGO.CZ