show menu MENU
show search SEARCH
english EN

menu

close
close

Bioplynové
stanice

Název projektu

Vývoj speciálních pefabrikátů pro plynotěsné objekty a fermentory

ID projektu

FR-TI2/185

Poskytovatel veřejné podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program

TIP

Období řešení

2010–2013

Hlavní řešitel

Trendex Nova - akciová společnost

Spoluřešitelé

Prefa Brno

vut

Projekt řeší prefabrikáty stavebnicového provedení pro plynotěsné betonové technologické objekty s rovnými stěnami, např, reaktory bioplynových stanic se suchou fermentací. Doposud používané stavební postupy nesou rizika nedostatečné plynotěsnosti a jsou nákladné. Plynotěsnost spojů mezi prefabrikáty je řešena speciální konstrukcí, kde do sebe zapadají styčné plochy a těsnění, na které trvale působí gravitační tlak navazujících dílců. Aplikace tohoto postupu vedle kvalitativních výhod snižuje náklady a celkově urychluje výstavbu.

Prefa Brno a.s.  |  Kulkova 10  |  615 00 Brno  Czech Republic  |  phone: +420 541 583 111  |  fax: +420 541 583 833  |  e–mail: prefa@prefa.cz

INFOLINE +420 800 260 003
At our Infoline we will answer all your questions.

© 2016 Prefa Brno a.s.  |  implementation and design: VERTIGO.CZ