prohlédněte si Firemní profil - 25 let na trhu
zobrazit menu MENU
zobrazit vyhledávání VYHLEDAT

menu

zavřít
zavřít
Dotace DEŠŤOVKA

Dotace DEŠŤOVKA

Publikováno: 5. 6. 2017

II. výzva – příjem žádostí bude zahájen 7.9.2017 v 10.00 hod

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

  Hospodaření s dešťovou vodou se v současné době stává prioritou. Česká republika je střechou Evropy, což v tomto případě znamená, že voda, kterou máme k dispozici je pouze ta, která u nás naprší. Žádná k nám nepřitéká, pouze odtéká. Výhodou pro nás je to, že nám naši vodu nikdo před námi neznečistí. Nevýhodou je to, že musíme hospodařit pouze s touto vodou. Proto přišlo Ministerstvo životního prostředí s dotací „Dešťovka“, která má přivést obyvatele v suchých oblastech České republiky k využívání dešťové vody k zálivce zahrad. Následně pak obyvatele celé České republiky k používání dešťové vody jako vody užitkové – pro zálivku a pro splachování WC a v neposlední řadě využití vyčištěných šedých vod (vod z mytí, praček, myček) pro zálivku a pro splachování. Detaily dotace včetně možné získané částky najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí. Výše dotace může být až 50 % uznatelných nákladů. Maximální výše dotace je závislá na možnosti využití dešťových nebo šedých vod. Základním prvkem pro řešení tohoto problému a možné žádosti o dotaci je nádrž na dešťovou vodu.

NABÍZÍME ŘEŠENÍ

Prefa Brno a.s., dodává prefabrikované betonové nádrže na dešťovou vodu, jež jsou určeny pro akumulaci dešťových nebo šedých vod a následné hospodaření s vodou nejen v rodinných domech. Základní výrobní řada nádrží na dešťovou vodu zahrnuje objekty buď pouze pro vlastní akumulaci dešťové vody nebo s technickým prostorem. Objemnější nádrže obdélníkového půdorysu je možné dodat na dotaz se zohledněním individuálních požadavků zákazníka. Akumulovanou dešťovou vodu lze používat zejména pro užitkové účely – splachování toalety, zalévání, oplach chodníků, ale i praní atd. Pro jiné účely je nutné se zabývat individuálně kvalitou akumulované dešťové vody v závislosti na místních podmínkách.  Pro dotaci Dešťovka jsou k dispozici 3 základní varianty:

Typové označení Využitelný objem [m3] Půdorys Půdorysná plocha [m2] Hmotnost nádrž+deska [t] Cena [Kč] včetně DPH
de020 2,0 kruhový 3,9 5,7 32 065,-
de040 4,0 kruhový 5,7 7,8 35 453,-
de100 9,8 kruhový 8,0 15,7 46 343,-
na dotaz větší obdélníkový      

Součástí naší dodávky je betonová nádrž včetně zákrytové desky a kompozitního poklopu pro zatížení B125. Výhody betonové nádrže:

 • tvarová stálost po celou dobu provozování,
 • životnost,
 • vodotěsnost,
 • rychlá montáž,
 • možnost výstavby i v nepříznivých klimatických podmínkách,
 • uložení do štěrkopískového lože, pouze v nepříznivých geologických podmínkách doporučujeme uložení na betonovou základovou desku,
 • pojížděné bez dodatečného obetonování a bez statického posouzení,
 • hloubka uložení bez statického posouzení až do 6 m bez dodatečné hydroizolace.

Doporučená sestava pro variantu „Akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady“:

 • nádrž Prefa Brno,
 • zákrytová deska Prefa Brno,
 • poklop dle zatížení,
 • čerpadlo (Q = cca 1 l/s, výtlak cca 40 m),
 • potrubí PVC KG DN 110 – délka dle potřeby + potřebné tvarovky – použito na přívod dešťů, bezpečnostní přeliv,
 • potrubí PE DE 32 – délka dle potřeby – sání pro čerpadlo,
 • plovákový sací koš se sítem 0,5 mm,
 • přechod z PE na závit – množství dle potřeby,
 • filtr pro dešťovou vodu.

Kalkulátor výpočtu velikosti nádrže najdete Prefa_DE – Výpočet. V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení – oddělení Nádrže a prostorová prefabrikace.

Prefa Brno a.s.  |  Kulkova 10  |  615 00 Brno  |  tel.: 541 583 111  |  fax: 541 583 833  |  e–mail: prefa@prefa.cz

INFOLINKA 800 260 003
Na naší infolince vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

© 2016 Prefa Brno a.s.  |  implementace a design: VERTIGO.CZ